Contact

Matthijs van Miltenburg
Europees Parlement
ASP 8G217
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
België
matthijs.vanmiltenburg@ep.europa.eu

Team:

Anne Hartman, beleidsmedewerker
(Transport en Toerisme)
anne.hartman@ep.europa.eu
+32 228 37724

Persvoorlichting

Anne-Ruth Schussler
AnneRuth.schussler@europarl.europa.eu
+32 484 201518

D66 delegatie Europees Parlement

Janneke Stalenhoef, office manager
johanna.stalenhoef@ep.europa.eu
+32 228 38724

Logo D66 Logo D66

Matthijs

van Miltenburg

Europarlementariër D66

Terug naar het overzicht

Orkaan Irma: Duidelijkheid gevraagd aan Europese Commissie over Europese steun


Er is de nodige onduidelijkheid over de hulp die de EU kan bieden voor de wederopbouw van de Caribische gebieden die getroffen werden door Orkaan Irma. Dit heeft onder meer te maken met de verschillen in de juridische status van de getroffen eilanden. Het Franse Saint-Martin is volwaardig onderdeel van de Europese Unie, anders dan bijvoorbeeld Sint-Maarten, Saba, Sint Eustatius, de Britse Maagdeneilanden of het Franse Saint-Barthélemy.  Samen met mijn collega Thierry Cornillet heb ik de Europese Commissie gevraagd om inzichtelijk te maken welke Europese steun voor de verschillende getroffen gebieden beschikbaar is. Zie hieronder de volledige brief aan de heer Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

 

 

Straatsburg, 12 september 2017

Geachte Voorzitter,

De eilanden Sint-Maarten en Saint-Barthélemy werden naast een aantal andere gebieden hard geraakt door orkaan Irma. De opgemaakte balans is hard en wreed, de humanitaire en materiële schade is groot.

Naast het bieden van noodhulp, is het belangrijk om onmiddellijk na te denken over de wederopbouw.
De Europese Unie heeft specifieke instrumenten opgericht om de getroffen gebieden te helpen. Deze zijn belangrijk voor de financiering van een aantal uitgaven, waaronder de wederopbouw van de kritieke infrastructuur. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) kunnen ook worden gebruikt om de wederopbouw te financieren. Wij nodigen derhalve de autoriteiten in de betrokken gebieden uit om samen te werken met de desbetreffende diensten van de Europese Commissie die we u vragen daartoe te mobiliseren.

Het proces om het Solidariteitsfonds te activeren en tot betalingen te komen kan lang kijken te duren. We rekenen op uw actieve steun, zodat elke betrokken instelling haar werkzaamheden op een correcte maar snelle manier uitvoert. Snelle toekenning en uitbetaling van middelen is een absoluut criterium voor de geloofwaardigheid van de Unie.

We zijn ons ervan bewust dat er verschillen bestaan ​​in de juridische status van de getroffen gebieden. Een geografisch deel van het eiland Sint-Maarten is bijvoorbeeld een ultraperifeer gebied (Saint-Martin, UPG). Het andere geografische deel (Sint Maarten) heeft de status van Landen en Gebieden Overzee (LGO) en is geassocieerd met de Europese Unie.

Wij raden u daarom aan om een ​​officiële mededeling uit te brengen over de inzet uit solidariteit van de Europese Unie en, indien mogelijk, de specifieke instrumenten en steunfondsen te specificeren die kunnen worden ingezet voor elk gebied dat door orkaan Irma werd getroffen.

Dit is een gelegenheid om aan onze medeburgers te laten zien dat de Europese Unie solidair is en beschikt over de instrumenten om dit te verwezenlijken.

Deze ramp onderstreept de noodzaak van een gezamenlijk Europees optreden in de strijd tegen klimaatverandering, maar ook om ons aan te passen aan de gevolgen daarvan, die in toenemende name gevoeld werden in onze kwetsbaardere ultraperifere regio’s en de landen en gebieden overzee.

Hoogachtend,

Thierry Cornillet
Lid van het Europees Parlement (Frankrijk, Parti radical)

Matthijs van Miltenburg
Lid van het Europees Parlement (Nederland, D66)

Er zijn nog geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

* *

Laatste Blog

Verbeterde passagiersrechten voor treinreizigers

Het Europees Parlement heeft in Straatsburg ingestemd met het voorstel om de rechten van Europese treinreizigers te versterken. Daarmee komt een Europa dichterbij, waarin de trein ook op de middellange afstand een echte concurrent voor het vliegtuig kan zijn. Voor een duurzamer Europa is overstappen op de trein hard nodig, vindt D66-Europarlementarier Matthijs van Miltenburg…

Harmonisatie van milieuzones in Europa

Milieuzones zijn een goed middel om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, maar een ruit vol toegangsstickers werkt niet. Op dit moment is er sprake van versnipperd beleid tussen Europese landen en steden. Vorige week werd in het Europees Parlement gestemd over het budget van 2019. Op initiatief van Gerben-Jan Gerbrandy en mijzelf maakt Europa…