Contact

Matthijs van Miltenburg
Europees Parlement
ASP 8G217
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
België
matthijs.vanmiltenburg@europarl.europa.eu

Team:

Stan van Oerle, beleidsmedewerker
(Regionale ontwikkeling)
stan.vanoerle@europarl.europa.eu
+32 228 57724

Betül Albayrak, beleidsmedewerker
(Transport en Toerisme)
betul.albayrak@europarl.europa.eu
+32 228 47724

Mandy Oudenhoven, beleidsmedewerker
(Interne markt en Consumentenbescherming)
mandy.oudenhoven@europarl.europa.eu
+32 228 37724

Persvoorlichting

Vincent Stuer
vincent.stuer@europarl.europa.eu
+32 228 38796

Stefan De Koning
stefan.dekoning@europarl.europa.eu
+32 228 47796

D66 delegatie Europees Parlement

Janneke Stalenhoef, office manager
johanna.stalenhoef@europarl.europa.eu
+32 228 38724

Logo D66 Logo D66

Matthijs

van Miltenburg

Europarlementariër D66

Terug naar het overzicht

Harmonisatie van milieuzones in Europa


Milieuzones zijn een goed middel om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, maar een ruit vol toegangsstickers werkt niet. Op dit moment is er sprake van versnipperd beleid tussen Europese landen en steden. Vorige week werd in het Europees Parlement gestemd over het budget van 2019. Op initiatief van Gerben-Jan Gerbrandy en mijzelf maakt Europa volgend jaar 1,5 miljoen euro vrij ter harmonisatie van milieuzones. Zo werken we toe naar een geharmoniseerd label voor schone voertuigen, betere informatie-uitwisseling tussen lidstaten en retrofits van voertuigen, allemaal op Europees vlak. Zo moedigen we de strijd tegen luchtvervuiling verder aan maar hebben we ook oog voor het gebruiksgemak van automobilisten.

 

Bovendien heeft de Europese Commissie beloofd om volgend jaar met richtsnoeren voor milieuzones te komen. Lees hieronder haar antwoord op de vragen die ik afgelopen zomer stelde:

 

Antwoord van de Europese Commissie

NL

E-004124/2018

Antwoord van Mevr. Bulc

namens de Europese Commissie

(24.10.2018)

 

 

De Commissie heeft in 2017 een studie gepubliceerd over stedelijke toegangsregelingen voor voertuigen (UVAR’s). Op basis van die werkzaamheden, en zoals benadrukt in de onlangs goedgekeurde mededeling van de Commissie “Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen”, zal de Commissie in 2019 niet-bindende richtsnoeren publiceren. Bij de opstelling van die richtsnoeren wordt rekening gehouden met het advies en de deskundigheid van de werkgroep van deskundigen van de lidstaten op het gebied van stedelijke mobiliteit] en worden ook de belanghebbenden geraadpleegd. Onder meer de in de vraag genoemde aspecten zullen aan bod komen.

 

In het kader van een proefproject van het Europees Parlement voor de ontwikkeling van een facultatief label voor ultraschone voertuigen (Ultra-Low Polluting Vehicle – ULPV) zullen de opties voor ULPV-regelingen worden onderzocht. Daarbij zal worden gekeken naar de opties voor de certificering en monitoring van die voertuigen en zal ook worden nagegaan hoe een Europees systeem voor de uitwisseling van informatie, met een databank van alle geregistreerde ULPV’s, kan worden opgezet.

Er zijn nog geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

* *

Laatste Blog

‘De vervuiler betaalt’ moet ook in de luchtvaart, voer kerosineheffing in

Dit artikel verscheen op 18 juni 2019 in Het Financieele Dagblad    ‘De vervuiler betaalt’ moet ook in de luchtvaart, voer kerosineheffing in De luchtvaart zorgt wereldwijd voor een snelle groei van CO2-uitstoot. De zorg over de opwarming van de aarde geeft alle reden om de subsidies op vliegen ter discussie te stellen. Want waarom…

Europese lappendeken aan tijden? Niet doen!

Geschreven door Peter van Dalen, Europarlementariër ChristenUnie & Matthijs van Miltenburg, Europarlementariër D66   Volgend weekend zet heel Nederland de klok weer een uur naar voren en gaan we over op de zomertijd. Niet alleen Nederland, maar alle Europese landen verzetten de klok. Veel van die landen zitten ook nog eens op dezelfde tijd, ook…