Contact

Matthijs van Miltenburg
Europees Parlement
ASP 8G217
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
België
matthijs.vanmiltenburg@europarl.europa.eu

Team:

Stan van Oerle, beleidsmedewerker
(Regionale ontwikkeling)
stan.vanoerle@europarl.europa.eu
+32 228 57724

Betül Albayrak, beleidsmedewerker
(Transport en Toerisme)
betul.albayrak@europarl.europa.eu
+32 228 47724

Mandy Oudenhoven, beleidsmedewerker
(Interne markt en Consumentenbescherming)
mandy.oudenhoven@europarl.europa.eu
+32 228 37724

Persvoorlichting

Vincent Stuer
vincent.stuer@europarl.europa.eu
+32 228 38796

Stefan De Koning
stefan.dekoning@europarl.europa.eu
+32 228 47796

D66 delegatie Europees Parlement

Janneke Stalenhoef, office manager
johanna.stalenhoef@europarl.europa.eu
+32 228 38724

Logo D66 Logo D66

Matthijs

van Miltenburg

Europarlementariër D66

Terug naar het overzicht

Europese lappendeken aan tijden? Niet doen!


Geschreven door Peter van Dalen, Europarlementariër ChristenUnie & Matthijs van Miltenburg, Europarlementariër D66

 

Volgend weekend zet heel Nederland de klok weer een uur naar voren en gaan we over op de zomertijd. Niet alleen Nederland, maar alle Europese landen verzetten de klok. Veel van die landen zitten ook nog eens op dezelfde tijd, ook al liggen ze soms ver van elkaar. Dat wringt soms en daarom wil de Europese Commissie er een einde aan maken. De Europese Commissie stelt voor, om het verzetten van de klok af te schaffen en de lidstaten zelf te laten kiezen voor een standaardtijd: een uniforme zomertijd of een uniforme wintertijd. Een matig doordacht plan, dat tegen allerlei voorspelbare muren oploopt.

 

De tijdzones in Europa zijn geen product van technocratisch lijnen trekken op een Europese landkaart. Gedeelde culturele, politieke en zeker ook commerciële factoren hebben een rol gespeeld. Die factoren zijn met groeiende Europese samenwerking alleen maar belangrijker geworden. Hoe meer Europa op dezelfde tijd zit, hoe beter bijvoorbeeld de interne markt functioneert. De verwevenheid binnen Europa leidt ertoe, dat het onmogelijk zal zijn om iedere lidstaat te laten kiezen welke tijd voor hem het best is. De versplintering zal altijd onwenselijker zijn dan de veronderstelde nadelen van het hebben van een zomer- en een wintertijd.

 

Hoewel aanhangers van de permanente klokaanpassing beweren dat het de gezondheid zal verbeteren, is daarvoor geen sluitend bewijs gevonden. De Europese Commissie stelde, voorafgaand aan het voorstel, al dat meer onderzoek nodig is om een goede afweging te kunnen maken. Ook tijdens een onlangs gehouden hoorzitting in Brussel waren deskundigen het erover eens dat er geen eenduidig bewijs is voor de gezondheidsvoordelen bij één permanente standaardtijd. Integendeel, er zijn zowel overtuigende argumenten voor als tegen het opgeven van de verandering van de klokken.

 

Ook de verkeersveiligheid wordt vaak aangehaald, omdat het afschaffen van de klokverandering hieraan positief bij zou dragen. Maar ook hier werden argumenten tegenin gebracht: er is geen onderzoek waaruit blijkt dat het stopzetten van seizoensgebonden veranderingen de ongevallen op de weg zal verminderen. Verschillende onderzoeken hebben gemengde resultaten opgeleverd, zonder duidelijk bewijs dat een permanente aanpassing van de tijd zal resulteren in veiligere wegen.

 

Wel is duidelijk welke problemen het voorstel van de Commissie met zich meebrengt. Het belangrijkste doel van de Europese Unie is om een grote verscheidenheid aan landen in harmonie te laten samen werken. We bespreken onderlinge verschillen en zoeken naar oplossingen, wanneer die samenwerking in de weg zitten. Vanuit deze gedachte harmoniseerde de EU in 1980 de tijdsregelingen voor alle lidstaten, om zo een gecoördineerde tijdswisseling op de interne markt te waarborgen. Alle EU-lidstaten kregen daarmee dezelfde tijdritmes in zomer en winter.

 

Met het nieuwe voorstel komt hieraan een einde. Lidstaten kunnen nu zelf bepalen aan welke tijd ze de voorkeur geven. De Europese Commissie zal een coördinerende rol aannemen, maar dat biedt geen garanties. Wie voorkomt dat er een lappendeken zal ontstaan van verschillende tijden? Hoe waarborgen we een goed werkende interne markt als elke lidstaat een andere tijd hanteert? En wat betekent dat voor inwoners van grensregio’s die wonen in het ene land, maar werken in een ander land?

 

Het Commissievoorstel om de tijdwisseling op een andere wijze voort te zetten is dan ook tijdverspilling. In plaats van harmonie te brengen in de interne markt, nemen verwarring en chaos toe. Komende dinsdag 26 maart stemmen de leden van het Europees Parlement in Straatsburg over dit voorstel. Laten we hopen dat de collega’s in de Plenaire vergadering van het Europees Parlement dit dan ook zullen inzien, en tegen dit zinloze stuk wetgeving stemmen. Niemand is tenslotte gebaat bij wetgeving die leidt tot versnippering.

Er zijn nog geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

* *

Laatste Blog

‘De vervuiler betaalt’ moet ook in de luchtvaart, voer kerosineheffing in

Dit artikel verscheen op 18 juni 2019 in Het Financieele Dagblad    ‘De vervuiler betaalt’ moet ook in de luchtvaart, voer kerosineheffing in De luchtvaart zorgt wereldwijd voor een snelle groei van CO2-uitstoot. De zorg over de opwarming van de aarde geeft alle reden om de subsidies op vliegen ter discussie te stellen. Want waarom…

Statement on the withdrawal of my candidacy for the European elections 2019

Dear Liberals, dear Democrats, dear friends, I have learned which place the D66 nominating committee for the electoral list will give me in their recommendation on the list for the European elections in 2019. The recommendation is drawn up under the authority of the leader of the D66-list for the European elections and the party…