Contact

Matthijs van Miltenburg
Europees Parlement
ASP 8G217
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
België
matthijs.vanmiltenburg@europarl.europa.eu

Team:

Stan van Oerle, beleidsmedewerker
(Regionale ontwikkeling)
stan.vanoerle@europarl.europa.eu
+32 228 57724

Betül Albayrak, beleidsmedewerker
(Transport en Toerisme)
betul.albayrak@europarl.europa.eu
+32 228 47724

Mandy Oudenhoven, beleidsmedewerker
(Interne markt en Consumentenbescherming)
mandy.oudenhoven@europarl.europa.eu
+32 228 37724

Persvoorlichting

Vincent Stuer
vincent.stuer@europarl.europa.eu
+32 228 38796

Stefan De Koning
stefan.dekoning@europarl.europa.eu
+32 228 47796

D66 delegatie Europees Parlement

Janneke Stalenhoef, office manager
johanna.stalenhoef@europarl.europa.eu
+32 228 38724

Logo D66 Logo D66

Matthijs

van Miltenburg

Europarlementariër D66

Terug naar het overzicht

D66: Steun voor hervormingen Europees cohesiebeleid

Persbericht


De Europese Commissie presenteerde vandaag haar wetgevende voorstellen voor het nieuwe cohesiebeleid na 2020. Dit beleid is bedoeld om welvaartsverschillen tussen regio´s in Europa te verkleinen. Vooral de zuidelijke en oostelijk lidstaten profiteren van de daaraan gekoppelde geldpotten. Eerder deze maand stelde de Europese Commissie voor om in de periode 2021-2027 daarvoor 373 miljard euro uit te trekken. Vandaag werd bekend dat bij de verdeling van dat geld meer gekeken wordt naar Europese doelstellingen. De Commissie noemt de opvang en integratie van migranten, de strijd tegen klimaatverandering, jeugdwerkeloosheid en een laag opleidingsniveau als voorbeelden.

Verder stelt de Europese Commissie voor om de besteding van die middelen ook sterker te gaan koppelen aan de spelregels voor het Europese economisch en begrotingsbeleid. Een land dat bijvoorbeeld afspraken over het terugdringen van buitensporige begrotingstekorten niet nakomt, kan gekort worden op de Europese subsidies.

D66-Europarlementariër Matthijs van Miltenburg is blij met de nieuwe voorstellen: “Ik vind het heel logisch dat we van landen die veel geld ontvangen, vragen zich te houden aan de doelstellingen van de Europese Unie. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van klimaat, vluchtelingenopvang en het bevorderen van innovatie. Landen die het meest deze uitdagingen moeten aangaan, verdienen hiervoor wat D66 betreft een groter deel van het budget. Daarnaast leveren investeringen in landen waar het begrotingsbeleid en investeringsklimaat op orde zijn veel meer op: we kunnen zo met minder euro’s méér doen in Europa. Tot slot is het belangrijk dat we de armere regio´s in Europa in hun ontwikkeling blijven steunen; dit is ook voor de Nederlandse export belangrijk.”

In de voorstellen van de Commissie worden de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid en komt er een nieuw subsidieprogramma dat zich specifiek richt op stedelijke ontwikkeling. Van Miltenburg ziet hierin veel mogelijkheden, ook voor Nederland: “Nederland is bij uitstek een sterk verstedelijkt land. En alhoewel steden de motoren van onze economische groei zijn, stapelen zich daar ook problemen als werkloosheid of slechte luchtkwaliteit op. Het nieuwe subsidieprogramma zou bij het oplossen van die problemen kunnen helpen. Het idee van de Commissie om grensoverschrijdende investeringen in innovatie te stimuleren, is minstens zo belangrijk. Voortaan kan er bijvoorbeeld vanuit Brainport Eindhoven, rechtstreeks worden samengewerkt op R&D-gebied met bijvoorbeeld Noord-Italië om met Europese steun onderzoeksfaciliteiten van wereldniveau op poten te zetten. Zo bouwen we aan Europese waardenketens, om internationaal koploper te worden.”

Er zijn nog geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

* *

Laatste Blog

Statement on the withdrawal of my candidacy for the European elections 2019

Dear Liberals, dear Democrats, dear friends, I have learned which place the D66 nominating committee for the electoral list will give me in their recommendation on the list for the European elections in 2019. The recommendation is drawn up under the authority of the leader of the D66-list for the European elections and the party…

Verklaring: Intrekking kandidatuur Europese Verkiezingen 2019

Beste Democraten, beste vrienden, Gisteren heb ik vernomen welke plaats de D66-lijstadviescommissie mij wil toebedelen in het lijstadvies voor de Europese verkiezingen in 2019. Het lijstadvies wordt opgesteld onder leiding van de lijsttrekker en de partijvoorzitter. Tot mijn grote verbazing ben ik überhaupt niet in dit lijstadvies opgenomen. Een plaats bij de top 30 is…