Contact

Matthijs van Miltenburg
Europees Parlement
ASP 8G217
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
België
matthijs.vanmiltenburg@europarl.europa.eu

Team:

Stan van Oerle, beleidsmedewerker
(Regionale ontwikkeling)
stan.vanoerle@europarl.europa.eu
+32 228 57724

Betül Albayrak, beleidsmedewerker
(Transport en Toerisme)
betul.albayrak@europarl.europa.eu
+32 228 47724

Mandy Oudenhoven, beleidsmedewerker
(Interne markt en Consumentenbescherming)
mandy.oudenhoven@europarl.europa.eu
+32 228 37724

Persvoorlichting

Vincent Stuer
vincent.stuer@europarl.europa.eu
+32 228 38796

Stefan De Koning
stefan.dekoning@europarl.europa.eu
+32 228 47796

D66 delegatie Europees Parlement

Janneke Stalenhoef, office manager
johanna.stalenhoef@europarl.europa.eu
+32 228 38724

Logo D66 Logo D66

Matthijs

van Miltenburg

Europarlementariër D66

Terug naar het overzicht

Antwoord Commissie – Passagiersrechten in de luchtvaart


Eind juli heb ik de Commissie opgeroepen te zorgen voor betere bescherming van vliegtuigpassagiers. De aanleiding was een brief van Ryanair waarin werd aangegeven dat Ryanair geen claims meer in behandeling neemt die worden ingediend via tussenbureau, terwijl individuele claims vaak geen of een negatieve reactie krijgen. Ik heb de Commissie gevraagd of ze bereid zijn aan te dringen op voortgang bij de herziening van de verordening die gaat over passagiersrechten en welke stappen er worden ondernomen om dit te bewerkstelligen (lees hier de volledige schriftelijke vraag aan de Commissie).

Afgelopen week ontving ik een antwoord van de Commissie waarin ze aangeeft graag vooruitgang te boeken met betrekking tot herziening van de betreffende verordening. Dat is echter onvoldoende. Er zijn concrete stappen nodig om het proces weer in beweging te krijgen. Ik ga hierover binnenkort opnieuw in gesprek met de Commissie.

 

 

Antwoord van de Europese Commissie

NL
P-004161/2018
Antwoord van Mevr. Bulc
namens de Europese Commissie
(12.9.2018)

 

De Commissie beschikt niet over de brief van Ryanair aan EUclaim maar heeft via de media vernomen dat Ryanair in haar algemene voorwaarden een clausule betreffende vorderingen van passagiers[1] heeft opgenomen.

 

De Commissie is op de hoogte van het feit dat bedrijven (zogenaamde claimbureaus) diensten aanbieden aan vliegtuigpassagiers om hen te helpen hun rechten tegenover luchtvaartmaatschappijen af te dwingen. Zij verwijst het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-002619/2018[2]. In dat antwoord heeft de Commissie verwezen naar een informatienota voor vliegtuigpassagiers[3] van maart 2017, waarin juridische achtergrondinformatie en richtsnoeren worden verstrekt over de door claimbureaus aangeboden diensten.

 

Zoals toegelicht in die informatienota[4] van de Commissie, moeten passagiers zelf beslissen of zij een vordering zelf indienen of zich door een andere persoon of entiteit laten vertegenwoordigen, voor zover de nationale wetgeving in die mogelijkheid voorziet. Bovendien is ook Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten van toepassing. Die beschermt consumenten tegen clausules die als oneerlijk kunnen worden beschouwd, op basis van een beoordeling per geval.

 

Om passagiers meer rechtszekerheid te kunnen bieden, zou de Commissie graag vooruitgang boeken met betrekking tot het voorstel tot herziening van Verordening (EU) nr. 261/2004. Het is evenwel aan het Europees Parlement en de Raad om de volgende stappen te nemen.

 

Wat de betere handhaving en verhaalsmogelijkheden voor consumenten betreft, heeft de Commissie onlangs een voorstel voor een richtlijn betreffende representatieve vorderingen[5] aangenomen. Dat voorziet in een mechanisme voor collectief verhaal dat gekwalificeerde entiteiten zonder winstoogmerk de mogelijkheid zou bieden namens consumenten actie te ondernemen als de consumentenwetgeving[6] is geschonden.

Er zijn nog geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

* *

Laatste Blog

‘De vervuiler betaalt’ moet ook in de luchtvaart, voer kerosineheffing in

Dit artikel verscheen op 18 juni 2019 in Het Financieele Dagblad    ‘De vervuiler betaalt’ moet ook in de luchtvaart, voer kerosineheffing in De luchtvaart zorgt wereldwijd voor een snelle groei van CO2-uitstoot. De zorg over de opwarming van de aarde geeft alle reden om de subsidies op vliegen ter discussie te stellen. Want waarom…

Europese lappendeken aan tijden? Niet doen!

Geschreven door Peter van Dalen, Europarlementariër ChristenUnie & Matthijs van Miltenburg, Europarlementariër D66   Volgend weekend zet heel Nederland de klok weer een uur naar voren en gaan we over op de zomertijd. Niet alleen Nederland, maar alle Europese landen verzetten de klok. Veel van die landen zitten ook nog eens op dezelfde tijd, ook…