Contact

Matthijs van Miltenburg
Europees Parlement
ASP 8G217
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
België
matthijs.vanmiltenburg@europarl.europa.eu

Team:

Stan van Oerle, beleidsmedewerker
(Regionale ontwikkeling)
stan.vanoerle@europarl.europa.eu
+32 228 57724

Betül Albayrak, beleidsmedewerker
(Transport en Toerisme)
betul.albayrak@europarl.europa.eu
+32 228 47724

Mandy Oudenhoven, beleidsmedewerker
(Interne markt en Consumentenbescherming)
mandy.oudenhoven@europarl.europa.eu
+32 228 37724

Persvoorlichting

Vincent Stuer
vincent.stuer@europarl.europa.eu
+32 228 38796

Stefan De Koning
stefan.dekoning@europarl.europa.eu
+32 228 47796

D66 delegatie Europees Parlement

Janneke Stalenhoef, office manager
johanna.stalenhoef@europarl.europa.eu
+32 228 38724

Logo D66 Logo D66

Matthijs

van Miltenburg

Europarlementariër D66

Biografie


Matthijs van Miltenburg (1972) is sinds 2014 Europarlementariër voor D66. Hij is lid van de parlementaire commissie Regionale Ontwikkeling (REGI) en plaatsvervangend lid van de commissies Vervoer & Toerisme (TRAN) en Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO).

Naast de parlementaire commissies is Matthijs van Miltenburg delegatielid in de Europees-Latijns Amerikaanse parlementaire assemblee en lid van de delegaties voor de betrekkingen met Brazilië, Chili en de Mercosur-landen.

Na zijn studies internationaal recht en juridische bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg was Matthijs van Miltenburg onder andere werkzaam als jurist en beleidsmedewerker internationale zaken bij het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In 2001 emigreerde hij naar het Franse Aix-en-Provence waar hij als adviseur en consultant werkzaam was op het gebied van Europese (structuur)fondsen.

In 2007 keerde hij terug naar Nederland om bij de provincie Noord-Brabant aan de slag te gaan als senior beleidsadviseur internationale zaken en later als projectmanager buitenlandse investeringen bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.

In 2010 werd Matthijs van Miltenburg verkozen tot lid van de gemeenteraad in ‘s-Hertogenbosch en in mei 2014 tot lid van het Europees Parlement.

Matthijs van Miltenburg is namens de ALDE coördinator van de commissie Regionale Ontwikkeling. Hij is onder meer verantwoordelijk voor dossiers over het cohesiebeleid en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen.

In de commissie Vervoer & Toerisme zet hij zich onder meer in voor duurzame mobiliteit, één Europees luchtruim (‘Single European Sky’) en voor passagiersrechten in de luchtvaart.

Verder is hij namens ALDE woordvoerder op de dossiers over luchtvaartveiligheid, drones en het luchtvaartverdrag tussen de Europese Unie en Turkije.

Matthijs van Miltenburg (1972) is since 2014 a Member of the European Parliament for D66. He is a member of the Parliamentary Committee on Regional Development (REGI) and substitute member of the Transport and Tourism (TRAN) and the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) committees.

In addition to the parliamentary committees, Matthijs van Miltenburg is a member delegate in the Euro-Latin American Parliamentary Assembly and takes part in the delegation for the EU relations with Brazil, Chile and Mercosur.

After studying international law and legal management sciences at the Catholic University of Tilburg, Matthijs van Miltenburg started to work as a lawyer and as an international affairs policy advisor to the Ministry of Transport and Water at the time.

In 2001 he emigrated to the French Aix-en-Provence where he served as an advisor and consultant in the field of European (structure) funds.

In 2007 he returned to the Netherlands to join the province of North Brabant to work as a senior policy advisor in international affairs and later for a foreign investment project in the Brabant Development section.

In 2010, Matthijs van Miltenburg was elected member of the city ‘s-Hertogenbosch and in May 2014 as a member of the European Parliament.

Matthijs van Miltenburg is now the ALDE Coordinator of the Committee on Regional Development. He is also responsible for dossiers on the Cohesion Policy and the European Structural and Investment Funds.

In the Transport and Tourism committee, he is pushing for sustainable mobility, a single European airspace (Single European Sky) and for passenger rights in aviation. He is on behalf of ALDE the spokesperson on the dossier on aviation safety, drones and the aviation agreement between the European Union and Turkey.